سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مناظرات اینترنت 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه ماهواره ای الکوثر 
کارشناس برنامه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه ماهواره ای الفرات 
کارشناس برنامه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه ماهواره ای الفیحاء 
کارشناس برنامه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه ماهواره ای النوار 
کارشناس برنامه 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
 
 
فلسفه کلام فقه اصول و منطق 
تدریس 
مدرسه امام خمینی(ره)  
مدرس 
 
 
فقه استدلالی،فلسفه 
تدریس 
مدرسه دارالحکمه 
مدرس 
 
 
کلام 
تدریس 
مدرسة العلوم الاسلامیه 
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
مدرسه امام رضا(ع) 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
مدرسه بنت الهدی 
مدرس 
 
 
فلسفه